Arhiv vsebin

6. točka dnevnega reda

6. točka dnevnega reda Predlog Odloka o oglaševanju v občini Kamnik – prva obravnava
15.06.2016
70 ogledov

7. točka dnevnega reda

7. točka dnevnega reda Sklep o vključitvi Občine Kamnik v Združenje zgodovinskih mest Slovenije
15.06.2016
74 ogledov

1. točka dnevnega reda

1. točka dnevnega reda Vprašanja in pobude
11.05.2016
121 ogledov

2. točka dnevnega reda

2. točka dnevnega reda Predlog Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega...
11.05.2016
93 ogledov

3. točka dnevnega reda

3. točka dnevnega reda Seznanitev z letnimi poročili javnih zavodov v občini Kamnik za leto 2015
11.05.2016
94 ogledov

4. točka dnevnega reda

4. točka dnevnega reda Seznanitev z letnim poročilom družbe Velika planina d.o.o. za leto 2015
11.05.2016
118 ogledov

5. točka dnevnega reda

5. točka dnevnega reda Predlog Zaključnega računa proračuna Občine Kamnik za leto 2015
11.05.2016
80 ogledov

6. točka dnevnega reda

6. točka dnevnega reda Predlog Odloka o obdelavi določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganju ostankov predelave...
11.05.2016
90 ogledov

Najnovejše vsebine

1. točka dnevnega reda
1. točka dnevnega reda Volitve in imenovanja predvajaj
2. točka dnevnega reda
2. točka dnevnega reda Vprašanja in pobude predvajaj
3. točka dnevnega reda
3. točka dnevnega reda Predlog Odloka o obdelavi določenih vrst komunalnih... predvajaj
4. točka dnevnega reda
4. točka dnevnega reda Predlog Sklepa o vrsti oddelkov, številu otrok... predvajaj
5. točka dnevnega reda
5. točka dnevnega reda Predlog Sklepa o opustitvi javnega dobra predvajaj